Dobre praktyki

Informacja na temat stanu stosowania przez Herkules S.A.  rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

 

I.Z.1.2 Władze Spółki

I.Z.1.4 Akcjonariat

I.Z.1.5 Raporty bieżące i okresowe

I.Z.1.6 Kalendarium

I.Z.1.9 Dywidenda

I.Z.1.11 Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

I.Z.1.12 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

I.Z.1.13 Informacja na temat stanu stosowania przez Herkules S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

I.Z.1.14 Materiały przekazywane Walnemu Zgromadzeniu

I.Z.1.17 Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia

I.Z.1.18 Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, informacja w sprawie przerwy w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy

I.Z.1.19 Pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 §1 lub §6 KSH

 


 

Do góry

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny