Okresy zamknięte

Okresy zamknięte w 2017 roku

Zgodnie z art. 19 ust. 11  Rozporządzenia MAR osoby pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z : a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są  dopuszczone do obrotu; lub b) prawem krajowym.

 

Lp. Rodzaj raportu Data publikacji raportu Początek okresu zamkniętego Koniec okresu zamkniętego Ilość dni*
 1 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2016 rok  28 kwietnia 2017 roku  29 marca 2017 roku  28 kwietnia 2017 roku  30
 2 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I Q 2017 roku  30 maja 2017 roku  30 kwietnia 2017 roku  30 maja 2017 roku  30
 3 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku  29 września 2017 roku  30 sierpnia 2017 roku  29 września 2017 roku  30
 4  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2017 roku  29 listopada 2017 roku  30 października 2017 roku  29 listopada 2017 roku  30
* Od 03 lipca 2016 roku, w wyniku obowiązywania Rozporządzenia MAR, okres zamknięty trwa 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego.

 

 

 

   

Do góry

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny