Operacje na akcjach

Kapitał akcyjny HERKULES S.A. wynosi 72.238.210,00 zł i dzieli się na 36.119.105 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 36.119.105 o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Herkules S.A. w dniu 24 stycznia 2019 roku podjęło uchwałę w przedmiocie umorzenia 4.650.000 skupionych przez HERKULES S.A. akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego do wysokości 72.238.210,00 zł. Akcje zostały umorzone w drodze umorzenia dobrowolnego poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 par. 1 k.s.h.

Operacja wycofania umorzonych akcji z depozytu została dokonana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 8 maja 2019 roku.

Do góry

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny