Lista istotnych transakcji

Informacje o zawartych Istotnych Transakcjach z podmiotami powiązanymi

Działając na podstawie art. 90h-art. 90l Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa”), Zarząd HERKULES S.A. ("HERKULES") informuje, o zawarciu następujących Istotnych Transakcji, w rozumieniu Ustawy:

 

Lista Istotnych Transakcji:

Firma Podmiotu Powiązanego Opis charakteru powiązań z Podmiotem Powiązanym, z którym zawierana jest Istotna Transakcja  Data zawarcia Istotnej Transakcji

 

Wartość Istotnej Transakcji

 

Informacje niezbędne do oceny, czy Istotna Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy niebędących Podmiotami Powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych
Do góry

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny