Kalendarium

Nasze Kalendarium zawiera informacje o terminach publikacji raportów okresowych, konferencjach, datach walnych zgromadzeń oraz datach najistotniejszych zdarzeń dotyczących firmy.

 

OKRESY ZAMKNIETE

2012 Kwiecień

Raport roczny za 2011 rok

Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku