Rada nadzorcza

Piot Ciżkowicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

 • 2010 – 2016 Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskany w Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • 2005 – 2008 Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • 1997 – 2002 Stopień magistra na kierunku Ekonomia, absolutorium punktowe z kierunków Metody Ilościowe i Systemy Informatyczne oraz Finanse i Bankowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

 • 2016 – 2018 Luma Investment S.A. – Członek Zarządu
 • 2012 – 2015 Polskie Koleje Państwowe S.A. – Członek Zarządu
 • 2008 – 2012 Ernst & Young Business Advisory - Dyrektor Zespołu Analiz Ekonomicznych, Główny Ekonomista
 • 2005 – obecnie Szkoła Główna Handlowa - Profesor SGH (od 2018, wcześniej Adiunkt); Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych (od 2018)
 • 2002 – 2008 Narodowy Bank Polski - Naczelnik, Wydział Międzynarodowych Studiów Porównawczych
 • 2001 – 2002 Kredyt Bank S.A. - Specjalista, Wydział Planowania i Analiz
 • 2000 – 2001 Raiffeisen Bank Polsa S.A. - Analityk Finansowy, Wydział Kontrolingu

Członek Rad Nadzorczych:

 • 2018 i nadal, MWiK Bydgoszcz – Członek Rady Nadzorczej
 • 2016 i nadal, Radpol S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2016-2018, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny-- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2014 – 2015, PKP Intercity S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2014 – 2015, PKP Cargo S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2012 – 2014, PKP Energetyka S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2013 – 2014, TKTelekom Sp.z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2012 – 2013, PKP Informatyka Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Ciżkowicz nie spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.

Piotr Kwaśniewski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Pan Piotr Kwaśniewski posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni z tytułem magistra inżyniera elektroniki. W 1994 roku uzyskał licencje maklera papierów wartościowych. Ukończył kurs dla doradców inwestycyjnych.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 02.2016 – nadal – Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.
 • 05.2015 – nadal – Prezes Zarządu Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 • 05.2013 - 03.2017 – Członek Rady Nadzorczej Herkules S.A.
 • 04.2013 – 10.2013  - Członek Rady Nadzorczej Bumech S.A.
 • 10.2009 – nadal – członek Rady Nadzorczej Draszba S.A.
 • 01.2009 - 09.2012 – Prezes Zarządu Sanwil Holding S.A.
 • 01.2009 – 04.2009 – Prezes Zarządu Sanwil Polska Spółka z o.o.
 • 02.2008 – 02.2009 – Prezes Zarządu Masters S.A.
 • 12.2007 – 02.2009 – Prezes Zarządu – MST Deweloper Sp. z o.o. (spółka zależna od MASTERS S.A.)
 • 01.2002 – 04.2006 – Prezes Zarządu – Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A.
 • 1999 - 2002 - Członek Rady Nadzorczej – Permedia S.A.
 • 1998 – 2002 – Członek Rady Nadzorczej – Lubelskie Fabryki Wag Fawag S.A.
 • 02.1997 - 04.2002 – Prezes Zarządu – Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Sp. z o.o.,
 • 2001 - Członek Rady Nadzorczej – LZPS Protektor S.A.
 • 08.1996 – 01.1997 – Fabryka samochodów w Lublinie – specjalista ds. operacji finansowych
 • 04 – 07.1996 – Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego – makler papierów wartościowych.

Michał Hulbój

Członek Rady Nadzorczej

WYKSZTAŁCENIE:
10.1998 – 05.2003 Szkoła Główna Handlowa Kierunek: Finanse i Bankowość.

KURSY i SZKOLENIA:
 Pozytywnie zdane 2 egzaminy CFA
 Licencja maklera papierów wartościowych.

JĘZYKI OBCE:
 Angielski - biegły w mowie i piśmie
 Rosyjski – komunikatywny.

DOŚWIADCZENIE:

Develia S.A.
10.2017 – 08.2020 Przewodniczący Rady Nadzorczej
11.2019 – 05.2020 p.o. Prezesa Zarządu
05.2017 – 10.2017 Członek Rady Nadzorczej
Trakcja S.A.
06.2016 – obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
06.2015 – 06.2016 Członek Rady Nadzorczej
AB Kauno Tiltai
03.2020 – obecnie Członek Rady Nadzorczej.
Libet S.A.
06.2019 – obecnie Członek Rady Nadzorczej.
AC S.A.
05.2019 – obecnie Członek Rady Nadzorczej.
EMC Instytu Medyczny S.A.
12.2017 – obecnie Członek Rady Nadzorczej.
Orzeł Biały S.A.
05.2017 – obecnie Członek Rady Nadzorczej.
Nowa Gala S.A.
06.2018 – 11.2019 Członek Rady Nadzorczej.
Cresco Sp z o.o.
12.2014 – 06.2018 Prezes Zarządu.
Forum TFI
02.2013 – 11.2014 Członek Zarządu, Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami.
Erste Securities Polska S.A.
02.2012 – 01.2013 Dyrektor Biura Analiz.
Skarbiec TFI
10.2010 – 11.2011 Dyrektor Biura Zarządzania Produktami Akcyjnymi.
PTE PZU S.A.
06.2008 – 10.2010 Zarządzający Portfelem Akcji.
07.2005 – 06.2008 Analityk Akcji.
Millennium Dom Maklerski S.A.
02.2004 – 06.2005 Analityk Akcji.
Bank Millennium S.A.
07.2002 – 01.2004 Program Szkolenia Kadr Menedżerskich.

Pan Michał Hulbój spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.

Adam Purwin

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Uniwersytet w Białymstoku, magister prawa.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2016-2018 Luma Investment S.A. – Członek Zarządu
 • 2016 – obecnie TSB Partners Sp. z o.o. oraz TSB Partners Sp. z o.o. sp. Komandytowa – Członek Zarządu
 • 2015 Advanced World Transpot B.V. – Prezes Zarządu
 • 2013 - 2015 PKP CARGO S.A. – Prezes Zarządu
 • 2013 PKP CARGO S.A. – Członek Zarządu ds. Finansowych
 • 2012 - 2013 PKP S.A. Dyrektor Zarządzający ds. Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego
 • 2011 Bank Gospodarstwa Krajowego - Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych
 • 2010- 2011 Krajowy Fundusz Kapitałowy – Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego
 • 2009 – 2011 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Dyrektor Biura Fuzji i Przejąć / Kierownik Zespołu Operacji Kapitałowych, Departament Inwestycji Kapitałowych
 • 2009 – 2009 Layetana Desarrollos Inmobiliaros – CEE M&A Investment Manager
 • 2003 – 2008 Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Manager, Departament Dużych Klientów Korporacyjnych
 • 1999 – 2003 BRE Bank - Manager

Członek rad nadzorczych - wybrane podmioty

 • Protektor S.A. – Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu
 • PKM DYDA S.A. – Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu
 • PKO BP Bankowy PTE S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Łajca

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Łajca ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad 30 letnie doświadczenia zawodowe w zarządzaniu firmami w pięciu branżach, w tym 16 letnie doświadczenie w branży budowlanej w kilku różnych grupach produktowych, 10 lat doświadczenia w branży szkła samochodowego na rynku wtórnym. Obecnie od 3 lat aktywny w branży opakowań kartonowych.
Jego doświadczenie zawodowe obejmuje całkowite restrukturyzacje firm produkcyjnych, akwizycje i integracje firm w Polsce i Europie. Był odpowiedzialny za rozwój rynków exportowych i zarządzanie rozproszonymi organizacjami dystrybucyjnymi na terenie Europy, Ukrainy, Rosji i Afryki Północnej.
Kilkukrotnie współpracował z funduszami PE/VC. Prowadzi własną firmę doradczą Corporis Group, prowadząc projekty w różnych branżach / regionach świata.
W latach 05.2002 – 05.2004 pełnił funkcję Prezes Zarządu firmy Ceramika Gres S.A.
W okresie 09.2004 – 02.2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu firmy Libet S.A.
Od 03.2008 do 02.2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy NordGlass, którą łączył w okresie 01.2016-02.2018 ze stanowiskiem Business Development Director/Retail Distribution Director ARG w koncernie AGC.
Obecnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Grupy Akomex.

 

Pan Grzegorz Łajca spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.

SKŁAD KOMITETU AUDYTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH STRUKTURY RADY NADZORCZEJ HERKULES S.A.:

 1. Adam Purwin – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

  SKŁAD KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH STRUKTURY RADY NADZORCZEJ HERKULES S.A.:

  1. Piotr Ciżkowicz - Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń