Rada nadzorcza

Andrzej Raubo

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

 • 1980-1985  Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Eksploatacja Siłownii Morskich - poziom wykształcenia: magister inżynier
 • 1994-1995  Polsko-Austriackie Studium Zarządzania i Marketingu

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1985-1987              Polska Żegluga Bałtycka w Kołobrzegu  - asystent
 • 1987-1989              Urząd Morski w Szczecinie - inspektor
 • 1989-obecnie         Raubo i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Szczecinie, własna działalność gospodarcza
 • 1992-2002              Komfort SA z siedzibą w Szczecinie Vice-prezes ds.handlowych
 • 1995-2004              Invest Komfort SA z siedzibą w Gdyni - członek Rady Nadzorczej
 • 2002-2013              Erison sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie - Prezes Zarządu
 • 2010-obecnie         Fairfax Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - Prezes Zarządu
 • 2012-obecnie         Signum sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie - Prokurent
 • 2015-obecnie         Marina Developer sp. z o.o. z siedziba w Szczecinie – Prokurent
 • 08.2020-07.2021    Pozbud S.A. – Wiceprezes Zarządu
 • 2020-obecnie         Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej - członek Rady Nadzorczej
 • 06.2021-obecnie    Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie - Prezes Zarządu
 • 06.2021-obecnie    Faradise S.A. – członek Rady Nadzorczej
 • 08.2021-obecnie    Compremum S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej papierów wartościowych.

Piotr Kwaśniewski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Pan Piotr Kwaśniewski posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni z tytułem magistra inżyniera elektroniki. W 1994 roku uzyskał licencje maklera papierów wartościowych. Ukończył kurs dla doradców inwestycyjnych.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 02.2016 – nadal – Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.
 • 05.2015 – nadal – Prezes Zarządu Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 • 05.2013 - 03.2017 – Członek Rady Nadzorczej Herkules S.A.
 • 04.2013 – 10.2013  - Członek Rady Nadzorczej Bumech S.A.
 • 10.2009 – nadal – członek Rady Nadzorczej Draszba S.A.
 • 01.2009 - 09.2012 – Prezes Zarządu Sanwil Holding S.A.
 • 01.2009 – 04.2009 – Prezes Zarządu Sanwil Polska Spółka z o.o.
 • 02.2008 – 02.2009 – Prezes Zarządu Masters S.A.
 • 12.2007 – 02.2009 – Prezes Zarządu – MST Deweloper Sp. z o.o. (spółka zależna od MASTERS S.A.)
 • 01.2002 – 04.2006 – Prezes Zarządu – Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A.
 • 1999 - 2002 - Członek Rady Nadzorczej – Permedia S.A.
 • 1998 – 2002 – Członek Rady Nadzorczej – Lubelskie Fabryki Wag Fawag S.A.
 • 02.1997 - 04.2002 – Prezes Zarządu – Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Sp. z o.o.,
 • 2001 - Członek Rady Nadzorczej – LZPS Protektor S.A.
 • 08.1996 – 01.1997 – Fabryka samochodów w Lublinie – specjalista ds. operacji finansowych
 • 04 – 07.1996 – Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego – makler papierów wartościowych.

Błażej Dowgielski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
2007 – 2012  Uniwesytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, studia magisterskie  Szkoła Główna Handlowa Kierunek: Finanse i Bankowość.
 

Doświadczenie zawodowe:

Biznes  Polska - 2006 r. - dziennikarz, redaktor.
Dziennikarz i redaktor prowadzący dwutygodnika o profilu biznes okalny/rynek nieruchomości. Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dziennik. Polska-Europa-Świat - 2007-208r. - dziennikarz.
Dziennikarz w dziale ekonomicznym gazety "Dziennik. Polska-Europ-Świat" specjalizujący się w tematyce rynku surowców, nieruchomości i rynków kapitałowych.
Gazeta Giełdy Parkiet - 2009-2011r.  - dzienikarz.
Dziennikarz specjalizujący się m. in. w tematyce rynku nieruchomości, rynku motoryzacyjnym.
Działalność gospodarcza - 2012r. - nadal.
Świadczenie usług doradczych w zakresie public relations oraz relacji inwestorskich.
EastSideCapital S.A. - 2014-2016 - Prezes Zarządu
Prezes zarządu notowanej na NewConnect spółki prowadzącej, za pośrednictwem podmiotu zależnego, działalność inwestycyjną (seed, start-up)
MakMedia Group sp. z o.o. - 2017- nadal - Prezes Zarządu.
Prezes zarządu, partner w firmie świadczącej usługi z szeroko pojętego zakresu PR & IR, wsparcia procesów IPO i SPO oraz doradztwa biznesowego.

Udział w organach spółek:
2013 - 2014   The Farm 51 Group S.A. - członek rady nadzorczej
2014 - 2016   EastSideCapital S.A. - prezes zarządu
2014 - 2016   Pxel Ventures S.A. członek rady nadzorczej
2017 - nadal  MakMedia Group sp. z o.o. - prezes zarządu
2017 - 2021   HERKULES S.A. - członek rady nadzorczej
2018 - nadal  Sygnity S.A. - członek rady nadzorczej
2018 - nadal  DANKS ECDP S.A. - członek rady nadzorczej
 

Pan Błażej Dowgielski spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.

Mariusz Zawisza

Członek Rady Nadzorczej

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania i finansów. Specjalizuje się w procesach restrukturyzacyjnych. Skutecznie poprawia efektywność i wyniki finansowe firm. Od 20 lat pełni funkcje zarządcze. Kierował największymi spółkami w Polsce – w tym notowanymi na GPW oraz prowadził strategiczne projekty biznesowe, także o charakterze międzynarodowym.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu oraz studiów podyplomowych na kierunku Międzynarodowych Standardów Rachunkowości WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2000 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration na University of Central Lancashire.

Jego zawodowa droga to Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A., Instal Lublin S.A. oraz MPWiK S.A. w Warszawie – gdzie jako członek zarządu odpowiadał za sprawy ekonomiczno-finansowe. Był członkiem zarządu, dyrektorem ds. ekonomii i finansów oraz prezesem zarządu Lubelskich Zakładów Energetycznych LUBZEL S.A. Przez wiele lat zarządzał PGE Dystrybucja Lubzel spółka z o.o., a następnie PGE Dystrybucja S.A. – największą spółką, Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Przeprowadził konsolidację spółek, które weszły w skład PGE Dystrybucja oraz szereg programów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych, które pozwoliły osiągnąć rekordowe wyniki finansowe.

Był prezesem zarządu PGNIG S.A. Nadzorował działalność szeregu spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG oraz przeprowadził wiele projektów efektywnościowych. Za jego kadencji akcje PGNIG osiągnęły rekordowe w historii spółki notowania.

W okresie 2017 – 2018 związany z Grupą Zarmen – początkowo jako wiceprezes zarządu i dyrektor ds. handlowych i ekonomicznych w giełdowej spółce Remak S.A., a następnie jako wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy w Koksowni Częstochowa Nowa sp. z o. o. oraz członek rady nadzorczej Remak S.A.

Ostatnio pracował na pozycji prezesa zarządu Herkules S.A. i Rafako S.A.

Jako ekspert w dziedzinie zarządzania, finansów, restrukturyzacji i poprawy efektywności przedsiębiorstw pracował w radach nadzorczych wielu spółek, w tym Elektrociepłowni Lublin Wrotków, EPC S.A., Exatel S.A., PGE Systemy S.A., Gaz Trading S.A., Europolgaz S.A., EdF S.A. i Gastel sp. z o.o. Przewodniczył radzie dyrektorów PGNIG Upstream International.

Aktualnie zasiada w Radzie Nadzorczej spółki pod firmą Sanwil Holding S.A. oraz Szpital Solec Sp. z o.o. 
 

Robert Stachowiak

Członek Rady Nadzorczej

Robert Stachowiak ur. 1987 r. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing, ze specjalizacją Zarządzanie Strategiczne.

Od 2006 roku zawodowo związany z Grupą SGI, gdzie zaczynał pracę przy realizacji przedsięwzięć deweloperskich, a od 2007 roku w dziale rozwoju, w którym był odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych gruntów pod inwestycje oraz w dziale marketingu.

W 2014 roku został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej SGI S.A. Od 2018 roku Prezes Zarządu SGI Sp. z o.o., a od 2021 roku także Prezes Zarządu Willet Sp. z o.o.

W SGI Sp. z o.o. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego i odpowiada za akwizycje nieruchomości, marketing oraz sprzedaż. W Willet Sp. z o.o. odpowiada za inwestycje na rynkach kapitałowych, inwestycje na rynku długu. 

 

Pan Robert Stachowiak spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.

SKŁAD KOMITETU AUDYTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH STRUKTURY RADY NADZORCZEJ HERKULES S.A.:

 1. Piotr Kwaśniewski – Przewodniczący Komitetu Audytu
 2. Marusz Zawisza – Członek Komitetu Audytu
 3. Andrzej Raubo – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).