Przewiń do treści

Dotacja na kapitał obrotowy - projekt PARP

Herkules S.A. dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego realizuje Projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla Herkules Spółka Akcyjna” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy

  

• Cel projektu: Wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
• Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja
• Wartość projektu: 377 638,23 zł (100% kosztów kwalifikowanych)
• Czas realizacji projektu: sierpień – październik 2020